Go to Top

ΔΡΑΣΗ 5: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης LCA (ΑΚΖ) και REACH

Βασικά σημεία της δράσης 5 είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποτελεσμάτων Καταλόγων Απογραφής ΑΚΖ και της ανάλυσης REACH στις υπό-μελέτη επιλεγμένες κλάσεις επικίνδυνων ουσιών. Να αναπτυχθούν συστάσεις και προδιαγραφές για τη βελτιστοποίηση του συστήματος και να προετοιμαστούν κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση στο Πρωτόκολλο.

Κατά τη διάρκεια της δράσης 5 θα πραγματοποιηθούν ταξίδια προς Κρήτη, Κόρινθο, Αθήνα κλπ. ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία των συνεργαζόμενων μελών και να ολοκληρωθεί η υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών.

Την γενική ευθύνη της παρούσας δράσης την έχει το ΠΚ.

Υπο-Δράση 5.1: Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποτελεσμάτων Καταλόγων Απογραφής ΑΚΖ και της ανάλυσης REACH στις υπό-μελέτη επιλεγμένες κλάσεις επικίνδυνων ουσιών.

Στόχος της υπο-δράσης 5.1 είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποτελεσμάτων Καταλόγων Απογραφής ΑΚΖ και της ανάλυσης REACH στις υπό-μελέτη επιλεγμένες κλάσεις επικίνδυνων ουσιών.

Ο Κατάλογος Απογραφής ΑΚΖ για κάθε case study είναι αποτέλεσμα της δράσης 4 και προκύπτει από την εφαρμογή του εξειδικευμένου λογισμικό ΑΚΖ χρησιμοποιώντας της αντίστοιχης βάσης δεδομένων. Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποτελεσμάτων Καταλόγων Απογραφής ΑΚΖ επιτυγχάνεται με τη χρήση των μεθόδων αξιολόγησης των επιπτώσεων που έχουν ήδη ενσωματωθεί στο λογισμικό ΑΚΖ. Ένα τμήμα των αναλύσεων και των δεδομένων (αποτελέσματα Δράσης 3) ενσωματώνονται στα αντίστοιχα μοντέλα. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η εγκυρότητα των δεδομένων με πληροφορία από την πραγματική αγορά. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μία αρκετά δύσκολη διαδικασία, δεδομένου ότι περιλαμβάνει την σύγκριση των επιδράσεων διαφόρων ρυπογόνων ουσιών. Θα υλοποιηθούν συγκρίσεις των ρυπογόνων ουσιών για κάθε case study και θα γίνει ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων με υπάρχοντα δεδομένα τοξικότητας. Με βάση την παραπάνω ανάλυση, θα αποδοθούν δείκτες τοξικότητας σε κάθε ρυπογόνο ουσία. Στην απόδοση των δεικτών θα ληφθούν υπόψη και κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες (π.χ. ένας ρύπος μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίπτωση σε μία συγκεκριμένη περιοχή λόγω των χρήσεων γης).

Επιπλέον στην ανάλυση θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις από τις εκπομπές στον αέρα, το νερό και το έδαφος, που είναι αποτέλεσμα της κανονικής λειτουργίας επικίνδυνων ουσιών κατά τις φάσεις της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης, καθώς και από διαρροές ή/ και τυχαίες εκλύσεις. Τα αποτελέσματα θα συμβάλουν στην βελτιστοποίηση και επανασχεδιασμό των σημαντικότερων σταδίων του κύκλου ζωής για κάθε προϊόν.

Την γενική ευθύνη της εφαρμογής την έχει το ΠΚ.

Υπο-Δράση 5.2: Συστάσεις και ανάπτυξη προδιαγραφών για τη βελτιστοποίηση του συστήματος.

Η υπο-δράση 5.2 βασίζεται στα αποτελέσματα της 5.1 καθώς και τα αποτελέσματα της ΑΚΖ των δράσεων 3 και 4.

Προαπαιτούμενο για την υλοποίηση της υπο-δράσης 5.1 είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης που υλοποιήθηκε στις τρείς προηγούμενες δράσεις και έχει να κάνει με:

  • Σχετική νομοθεσία
  • Τρέχουσες καλές πρακτικές (στην βιομηχανία)
  • Παραμέτρους ΥΑΠΕ στο πλαίσιο REACH
  • Μετρήσεις παραμέτρων
  • Εφαρμογή του πλαισίου της ΑΚΖ

Στο σημείο αυτό θα έχουν επίσης ήδη εντοπιστεί οι κύριες πηγές ρύπανσης στον κύκλο ζωής στην μεταφορά και στην φορτοεκφόρτωση επιλεγμένων επικίνδυνων ουσιών.

Κύριος στόχος της υπο-δράσης 5.2, είναι η ανάπτυξη προδιαγραφών και ενεργειών για τη βελτίωση των διαδικασιών χειρισμό και μεταφοράς πετρελαιοειδών και λοιπών επικίνδυνων ουσιών στην Ελλάδα. Οι προδιαγραφές αυτές θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να ξεκινήσει μια διαδικασία βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Το ΠΚ έχει την γενική ευθύνη της παρούσας δράσης με συνεργαζόμενα μέλη τις ΜΟΗ και AVINOIL.

Υπο-Δράση 5.3: Προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για ενσωμάτωση στο Πρωτόκολλο.

Στόχος της υπο-Δράσης 5.3 είναι η ανάπτυξη κατευθυντήριων εισαγωγικών οδηγιών για το πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις Αυστηρά Ελεγχόμενες Συνθήκες (SCC) και την γενικότερη νοοτροπία και κουλτούρα των τελικών χρηστών στην Ελλάδα: των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βιομηχανιών, εταιρειών μεταφοράς, πρατήριών βενζίνης, κ.λπ.

Διαφορετικές οδηγίες αναπτύσσονται για κάθε κατηγορία χρήστη (π.χ. τελικούς χρήστες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανία, εταιρείες μεταφορών, πρατήρια βενζίνης, κ.λπ.). Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αφορούν κυρίως θέματα όπως:

   • Ποιοτικός έλεγχος νομικών και διαδικαστικών θεμάτων
   • Προσδιορισμός απαιτήσεων
   • Βασικά πρότυπα
   • Τεχνική καθοδήγηση
   • Ροή πληροφοριών μεταξύ ενδιαφερομένων μερών
   • Συμπληρωματικές οδηγίες σε υπάρχουσες διαδικασίες
   • Συμπληρωματικές οδηγίες για τις αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες
   • Εργαλεία εκπαίδευσης
   • Βελτίωση ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης

Το ΠΚ έχει την γενική ευθύνη της παρούσας δράσης με συνεργαζόμενα μέλη τις ΜΟΗ και AVINOIL.