Go to Top

Παραδοτέα

Παραδοτέα ανά Δράση/ Υπό-Δράση – PROTEAS

ΔΡΑΣΗ 2 - Καταγραφή και Εκτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης

Υπο-Δράση

Σύντομη περιγραφή

Παραδοτέα

2.1

Έρευνα για την αναγνώριση πιθανών χρηστών επιλεγμένων Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών

2.2

Αναγνώριση νομοθεσίας & προτύπων σχετικά με τις απαιτήσεις χρηστών και την εφαρμογή σχετικών κανονισμών (REACH, CLP, ADR, RID, IMDG, SEVEZO, κλπ.)

2.3

Ανάλυση και καθορισμός κρίσιμης πληροφορίας για τις Αυστηρά Ελεγχόμενες Συνθήκες (Strictly Controlled Conditions, SCC)

2.4

Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά στον κύκλο μεταφοράς και διαχείρισης επικίνδυνων πετροχημικών και αναγνώριση όλων των μέσων και λειτουργιών σε όλα τα στάδια μεταφοράς καυσίμων και πετρελαιοειδών σε εθνικό επίπεδο

2.5

Μέθοδοι ανίχνευσης εκπομπών και διαρροών επικίνδυνων χημικών στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος

2.6

Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής ζημιάς. Ανασκόπηση πρακτικών και προτύπων για τη μεταφορά πετροχημικών με έμφαση στο ενδεχόμενο περιβαλλοντικής ζημιάς

ΔΡΑΣΗ 3 - Πλαίσιο REACH σε Παραμέτρους ΥΑΠΕ: SDS και Τοπικές Μετρήσεις

Υπο-Δράση

Σύντομη περιγραφή

Παραδοτέα

3.1

Δημιουργία SDS ανά κλάση (κατηγορία) ουσιών για επιλεγμένες ουσίες (π.χ. LPG, υγρά καύσιμα, λιπαντικά, κλπ.). Ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών SDS και μηχανής αναζήτησης για επιλεγμένες επικίνδυνες ουσίες

3.2

Μετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις εκπομπών και διαρροών στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος

3.3

Αξιολόγηση της ανάλυσης των δειγμάτων

ΔΡΑΣΗ 4 - Ανάπτυξη πλαισίου LCA και εφαρμογή σε μελέτες περιπτώσεων ΑΚΖ

Υπο-Δράση

Σύντομη περιγραφή

Παραδοτέα

4.1

Προσδιορισμός του πλαισίου ΑΚΖ (LCA) βασισμένο στην ταξινόμηση των Επικίνδυνων Χημικών σε συμφωνία με τις UNRTDG κλάσεις κινδύνου

4.3

Ανάπτυξη μοντέλων LCA (Life Cycle Assessment) μέσω λογισμικού με βάση τα αποτελέσματα παρελθόντων εφαρμογών ΑΚΖ

4.4

Ανάπτυξη των Καταλόγων Απογραφής ΑΚΖ (Life Cycle Inventories – LCI) για τις μελέτες περιπτώσεων βάσει των αναγνωρισμένων κατηγοριών επικίνδυνων ουσιών στην Ελλάδα

ΔΡΑΣΗ 5 - Αξιολόγηση αποτελεσμάτων της ανάλυσης LCA και REACH

Υπο-Δράση

Σύντομη περιγραφή

Παραδοτέα

5.1

Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποτελεσμάτων Καταλόγων Απογραφής ΑΚΖ και της ανάλυσης REACH

5.2

Ανάπτυξη προδιαγραφών για βελτιστοποίηση συστήματος

5.3

Προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για ενσωμάτωση στο Πρωτόκολλο

ΔΡΑΣΗ 6 - Ανάπτυξη και επικύρωση Πρωτοκόλλου

Δράση

Σύντομη περιγραφή

Παραδοτέα

6

Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή Πρωτοκόλλου καλών πρακτικών  

ΔΡΑΣΗ 7 - Λειτουργικά εργαλεία REACH και Κέντρου Πληροφόρησης Επικίνδυνων Χημικών

Υπο-Δράση

Σύντομη περιγραφή

Παραδοτέα

7

Λειτουργικά εργαλεία REACH και Κέντρου Πληροφόρησης Επικίνδυνων Χημικών
(Ανάπτυξη εργαλείου στο περιβάλλον του διαδικτύου για τον προσδιορισμό των
νομοθετικών απαιτήσεων χρηστών, E-forum, Προδιαγραφές προτεινόμενων λειτουργικών εργαλείων του Κέντρου Πληροφόρησης Επικίνδυνων Χημικών)

ΔΡΑΣΗ 8 - Δραστηριότητες διάχυσης και εκπαίδευσης

Υπο-Δράση

Σύντομη περιγραφή

Παραδοτέα

8.1

Σχεδιασμός, υλοποίηση και επικαιροποίηση ιστοσελίδας. Ανάπτυξη λογότυπου και slogan προγράμματος  Επίσκεψη Ιστοσελίδας PROTEAS

8.2

Πιλοτική εφαρμογή Helpdesk για εγγεγραμμένα μέλη με τις υπηρεσίες: (1) Βρείτε τη νομοθεσία σχετικά με τη βιομηχανία σας, (2) E-Forum  

8.5

Εθνικά workshops   

8.6

Προετοιμασία τεχνικών εργασιών για δημοσίευση σε ειδικές εκδόσεις    

8.7

Προετοιμασία ερευνητικού έργου για δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά και διεθνή και εθνικά συνέδρια     

8.8

Εκπαιδευτικά σεμινάρια και μαθήματα εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)  Εκπαιδευτικό υλικό PROTEAS

8.9

Προετοιμασία εντύπων, φυλλαδίων και λοιπού υλικού

Έντυπα και Φυλλάδια PROTEAS