Go to Top

Εκπαίδευση

Κατεβάστε το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:

 

Η νέα Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) και η εφαρμογή του Κανονισμού CLP σε αυτή (Εκπαιδευτικό Σεμινάριο CLP - SEVESO III - 2η Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, 27-29 Απριλίου 2015)

Η νέα Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων και η εφαρμογή του Κανονισμού CLP (ΕΚ) 1272/2008 (Classification, Labeling and Packaging – CLP) σε αυτή (Εκπαιδευτικό Σεμινάριο CLP – SEVESO III – 2η Εθνική Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, 27-29 Απριλίου 2015)

Εφαρμογή του Κανονισμού CLP στα μείγματα χημικών προϊόντων (Εκπαιδευτικά Σεμινάρια CLP - 2η Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, 27-29 Απριλίου 2015 & Ενημερωτική Εκδήλωση PROTEAS, 1 Δεκεμβρίου 2015)

Εφαρμογή του Κανονισμού CLP (ΕΚ) 1272/2008 (Classification, Labeling and Packaging – CLP) στα μείγματα χημικών προϊόντων (Εκπαιδευτικό Σεμινάριο CLP – 2η Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, 27-29 Απριλίου 2015)

Εφαρμογή του Κανονισμού CLP (μείγματα) – Καλές πρακτικές Πρωτοκόλλου PROTEAS (Εκπαιδευτικό Σεμινάριο – Ενημερωτική Εκδήλωση PROTEAS, 1 Δεκεμβρίου 2015)