Go to Top

Συνοπτικοί οδηγοί των κυριότερων Κανονισμών (REACH, CLP, ADR, RID, IMDG, SEVESO, PIPELINES)

Δείτε τις κύριες νομοθετικές απαιτήσεις και τους συνοπτικούς οδηγούς των κυριότερων Κανονισμών (REACH, CLP, ADR, RID, IMDG, SEVESO, PIPELINES) για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση πετρελαιοειδών και άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος (Παραδοτέο της υπο-δράσης 2.2):

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων

Κεφ. Α – REACH

Κεφ. Β – CLP

Κεφ. Γ – ADR

Κεφ. Δ – RID

Κεφ. Ε – IMDG

Κεφ. Στ – SEVESO

Κεφ. Ζ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – Λοιπή Νομοθεσία

Κεφ. Η – ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ