Go to Top

Γλωσσάριο

«ADN»: Με τον όρο «ADN» νοείται η Ευρωπαϊκή Συμφωνία που αφορά τη Διεθνή Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων μέσω Χερσαίων Πλωτών Οδών.

«Aerosol ή aerosol dispenser” : με τον όρο «Αερόλυμα ή Δοχείο Αερολύματος«, νοείται κάθε μη επαναπληρούμενο (δοχείο) που πληροί τις προϋποθέσεις της 6.2.6 από μέταλλο, γυαλί ή πλαστικό και το οποίο περιέχει ένα αέριο, υπό πίεση, υγροποιημένο ή διαλυμένο υπό πίεση, με ή χωρίς υγρό, πολτό ή σκόνη και με ενσωματωμένη συσκευή εκτόνωσης που επιτρέπει την εκτίναξη του περιεχομένου ως στερεά ή υγρά σωματίδια σε εναιώρηση σε αέριο, ως αφρός, πολτός ή σκόνη ή σε υγρή ή αέρια κατάσταση.

«Animal material»: Με τον όρο «Ζωικά υλικά» νοούνται ολόκληρα σφάγια, τμήματα ζώων ή ζωοτροφές.

«Applicant» : Με τον όρο «ο Αιτών» νοείται, στην περίπτωση της αξιολόγησης συμμόρφωσης, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του σε μία χώρα Συμβαλλόμενο Μέρος. Στην περίπτωση περιοδικών επιθεωρήσεων, ενδιάμεσων επιθεωρήσεων και εκτάκτων ελέγχων, ο όρος αιτών σημαίνει τις εγκαταστάσεις δοκιμών, τον χειριστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους σε μία χώρα Συμβαλλόμενο Μέρος.

«Approval»

Multilateral approval : Για τη μεταφορά υλικών της Κλάσης 7, με τον όρο «Πολυμερής έγκριση» νοείται έγκριση υπό της σχετικής αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού ή φόρτωσης, όπως απαιτείται, και υπό της αρμόδιας αρχής εκάστης χώρας μέσω της οποίας ή εντός της οποίας θα μεταφερθεί το φορτίο.

Unilateral approval : Για τη μεταφορά υλικών της Κλάσης 7, με τον όρο «Μονομερής έγκριση» νοείται μία έγκριση σχεδιασμού που απαιτείται να δοθεί υπό της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού μόνο. Εάν η χώρα προέλευσης δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στο ADR, η έγκριση θα απαιτήσει επικύρωση υπό της αρμόδιας αρχής του πρώτου Συμβαλλόμενου μέρους στο ADR όπου θα προσεγγίσει το φορτίο (βλέπε 6.4.22.6).

“ASTM” : με τον όρο ASTM νοείται η Αμερικανική Ένωση Δοκιμών και Υλικών (American Society of Testing and Materials) (ASTM International 100 Barr Harbour Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959 United States of America).