Go to Top

Γλωσσάριο

“Offshore bulk container” : Με τον όρο “εμπορευματοκιβώτιο φορτίου χύδην ανοιχτής θαλάσσης” νοείται εμπορευματοκιβώτιο φορτίου χύδην σχεδιασμένο για τακτική χρήση για τη μεταφορά από, προς και μεταξύ εγκαταστάσεων ανοιχτής θάλασσας. Το εμπορευματοκιβώτιο για φορτία χύμα ανοιχτής θάλασσας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση εμπορευματοκιβωτίων ανοιχτής θαλάσσης που διακινούνται σε ανοιχτή θάλασσα όπως προδιαγράφονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (ΙΜΟ) στο έγγραφο MSC/Circ.860.

«Open container: βλέπε Container

“Open cryogenic receptable”: Με τον όρο “Ανοικτό κρυογενικό δοχείο” νοείται ένα μεταφερόμενο θερμικά μονωμένο δοχείο για υγροποιημένα αέρια υπό κατάψυξη τα οποία διατηρούνται υπό ατμοσφαιρική πίεση μέσω συνεχούς εξάτμισης του υγροποιημένου αερίου υπό κατάψυξη.

«Open vehicle» : «Ανοιχτό όχημα» είναι ένα όχημα του οποίου η εξέδρα δεν έχει υπερκατασκευή ή έχει απλώς πλευρικά και οπίσθια σανιδώματα.

«Outer packaging» : «Εξωτερική συσκευασία» είναι η εξωτερική προστασία της σύνθετης ή μικτής συσκευασίας μαζί με τυχόν απορροφητικά υλικά, προστατευτικά και όποια άλλα συστατικά απαραίτητα για τη συγκράτηση και προστασία εσωτερικών δοχείων ή εσωτερικών συσκευασιών.

«Overpack»: «Υπερσυσκευασία» σημαίνει μία περιβάλλουσα συσκευασία που χρησιμοποιείται (από έναν μόνο αποστολέα στην περίπτωση της Κλάσης 7) για τη συγκράτηση μιας ή περισσότερων συσκευασιών, ενοποιημένων σε μία μονάδα ευκολότερης στο χειρισμό και τη στοιβασία κατά τη μεταφορά.

Παραδείγματα υπερσυσκευασιών:

(a) ένας δίσκος φόρτωσης όπως μια παλέτα, στο οποίο πολλά κόλα τοποθετούνται ή στοιβάζονται και ασφαλίζονται πάνω σε παλέτες με πλαστικούς ιμάντες, με συρρικνούμενο ή εκτεινόμενο υλικό περιτυλίγματος ή με άλλο κατάλληλο τρόπο, ή

(b) μία εξωτερική προστατευτική συσκευασία όπως κιβώτιο ή κλωβό.