Go to Top

News

Πρόσκληση στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Εφαρμογή των Κανονισμών CLP/REACH & Ενημερωτική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS 1 Δεκεμβρίου 2015

Tο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROTEAS σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) θα πραγματοποιήσει στις 1 Δεκεμβρίου 2015 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναφορικά στην εφαρμογή του Κανονισμού CLP (μείγματα), προκαταρκτική ενημέρωση εφαρμογής του “REACH 2018 Registration Deadline” & ενημερωτική Συνάντηση Εργασίας για τα κύρια αποτελέσματα του Προγράμματος στο κεντρικό κτίριο (αμφιθέατρο) του ΓΧΚ, (Τσόχα 16, Αθήνα). Πρόσκληση Ημερίδας 01.12.2015 Πρόγραμμα Ημερίδας 01.12.2015  

Πρόσκληση στην Ημερίδα με θέμα “Η νέα Οδηγία SEVESO III”

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROTEAS σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην Ημερίδα με θέμα “Η νέα Οδηγία SEVESO III” που συνδιοργανώνει με την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΤΠΒΑ) στις 30 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ «Θέμις Κανελλόπουλος» στα πλαίσια συντονισμού των δράσεων και ενημέρωσης της ΕΤΠΒΑ και της Ελληνικής Ομάδας Αξιολογητών Μελετών Ασφάλειας & Επιθεωρήσεων Εγκαταστάσεων «SEVESO». Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι διατάξεις της SEVESO III και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νέα KYA. Στα πλαίσια της …Read More

Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Οδηγία Seveso III)

Το σχέδιο της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία εναρμονίζεται η Ελληνική Νομοθεσία με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Οδηγία SEVESO III) έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opengov.gr για Δημόσια Διαβούλευση. Με την νέα ΚΥΑ – Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ αντικαθίσταται η μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία υπ. αριθ. 2044/613/2007 ΚΥΑ (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007). Η δημόσια διαβούλευση …Read More

Συμμετοχή του Προγράμματος PROTEAS στο 2ο Συνέδριο Νέες Τεχνολογίες & Πολιτική Προστασία “SafeChania 2015: Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας”

Το Πρόγραμμα PROTEAS συμμετείχε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Νέες Τεχνολογίες & Πολιτική Προστασία με τίτλο “SafeChania 2015: Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας” που διοργάνωσε το Πολυτεχνείο Κρήτης – Ερευνητική μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών, σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων-Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης στις 10-14 Ιουνίου 2015 στα Χανιά. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η …Read More

Δημοσίευση του PROTEAS στην τοπική καθημερινή εφημερίδα των Χανίων «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»

Διαβάστε τη δημοσίευση του PROTEAS στην τοπική καθημερινή εφημερίδα των Χανίων «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» με τίτλο ‘Ασπίδα’ προστασίας του περιβάλλοντος από το Πολυτεχνείο Κρήτης   Κατεβάστε το άρθρο

Participation of the PROTEAS project in the 2nd Conference on Technological Novelty and Civil Protection “SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation)”

The PROTEAS project participated in the 2nd Conference on Technological Novelty and Civil Protection entitled: “SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation)” that was organised by the Technical University of Crete –  Research Group of Spatial Informatics, Laboratory of Geodesy and Geomatics, in collaboration with the Municipality of Chania – K.E.P.PE.DI.H.-KAM, the Technological Educational Institute of Crete and the Region of Crete on 10-14 June …Read More

Two-day visit of the CEO of the Maltese National Environment and Planning Authority

Two-day visit of the CEO of the Maltese National Environment and Planning Authority as a result of the two-year collaboration with the PROTEAS project. In the framework of the visit a meeting was held at the Prefecture of Crete in Heraklion with the Head of Environment and Land Use Planning (LUP) of Crete. A relevant press release was broadcast in Cretan media (view broadcast). The scope of the visit was …Read More

Συνεργασία του Προγράμματος PROTEAS με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Το πρόγραμμα PROTEAS σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΠΜΕΔΙ) και συγκεκριμένα με το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Μεταφορών  Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR και Ευπαθών Τροφίμων ATP ανέπτυξε έναν κατευθυντήριο οδηγό (τεχνικό εγχειρίδιο) καθ΄οδόν ελέγχων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Το τεχνικό εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις προδιαγραφές  ηλεκτρονικού εργαλείου ADR για την υποστήριξη του έργου των Οργάνων του ΥΠΥΠΜΕΔΙ που διενεργούν οδικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR.  Η …Read More

Working Group 3 workshop “Pipelines” held at the LNG Terminal of Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA)

The Working Group 3 workshop “Pipelines” took place at the LNG Terminal of Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA) in Revythoussa, and included a training seminar, site visits at the LNG Terminal and exchange of Natural Gas and LNG best industrial practices in the transportation cycle, with the participation of Maltese Competent Authorities and Industry representatives.